0 سبد خرید
مبلغ کل : 0تومان
Menu

رونمایی از ۸ عنوان کتاب های جدید در انتشارات خراسان


انتشارات خراسان از ۸ عنوان از کتاب های جدید خود رونمایی می کند!!
پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، از کتاب های زال و رودابه ۲، مجموعه ۴ جلدی سرداران نامی ایران و مجموعه ۳ جلدی یاران پیامبر توسط انتشارات خراسان رونمایی می گردد.
این رونمایی با حضور نویسندگان و تصویرگران این آثار از جمله آقای داوود امیریان، آقای محمود برآبادی و استاد رزاقی و جشن امضا کتاب ها توسط این عزیزان برگزار خواهد شد.
زمان: پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ساعت ۱۴ الی ۱۶
مکان: سالن اصلی سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب تهران